CORNELIA-MAGDA MANTU, MARIA ŞTIRBU şi NICOLAE BUZGAR, Consideraţii privind obiectele din piatră, os şi corn de cerb din aşezarea cucuteniană de la Scânteia (1985-1990)