VASILE GROSU, Sarmaţii în spaţiul geto-dacic răsăritean