MUGUR ANDRONIC, Un topor eneolitic din aramă descoperit la Comăneşti (Suceava)