SERGIU HAIMOVICI, AURELIA UNGURIANU, Studiul materialului arheozoologic din situl de Ia Liveni (sfârşitul Cucutenianului B)