CONSTANTIN ICONOMU, Un mormânt de la sfârşitul primei epoci a fierului de la Pocreaca-Iaşi