MARIA ŞTIRBU, Paleofauna neolitică de la Ruginoasa (jud. Iaşi) şi unele aspecte ale ocupaţiilor locuitorilor cucutenieni din această aşezare