ALEXANDRU V. BOLDUR, Elemente de păgânism în credinţele poporului român