NATALIA BERLESCU, Plastica cucuteniană din vechile colecţii ale Muzeului de istorie a Moldovei