MARILENA FLORESCU, Contribuţii la problema începuturilor epocii bronzului în Moldova