ALEXANDRU VULPE, Cu privire la unele topoare de aramă şi bronz din Moldova