ADRIAN C. FLORESCU, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua