M. PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Date noi relativ Ia descoperirile de obiecte de bronz de la sfîrşitul epocii bronzului şi începutul Hallstatt-ului din Moldova