N. ZAHARIA, Două vase pictate din grupul Horodiştea-Folteşti descoperite în raionul Iaşi