MARILENA FLORESCU şi VIOREL CĂPITANU, Topoare de aramă şi de bronz descoperite la Găiceana (raionul Adjud, reg. Bacău)