RODICA POPOVICI, Cahle cu acvile bicefale în Moldova medievală (secolele XV-XVII)