CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, NIKOLAUS BOROFFKA, Descoperiri din perioada târzie a epocii bronzului de la Poieneşti, jud. Vaslui şi din Hallstattul timpuriu de la Scânteia, jud. Iaşi