BOGDAN PETRU NICULICĂ, Un arheolog bucovinean uitat: profesorul şi conservatorul Heinrich Klauser