FLORENTINA OLENIUC, LUMINIŢA BEJENARU, Resturi faunistice şi umane descoperite în situl arheologic de la Târgu Neamţ – Dealul Pometea (judeţul Neamţ, România)