RADU-GABRIEL FURNICĂ, Plastică zoomorfă inedită descoperită în așezarea cucuteniană de la Scânteia – Dealul Bodeștilor/La Nuci (jud. Iași)