LUCIAN MUNTEANU, GEORGE DAN HÂNCEANU, Descoperiri monetare din Moldova. XIII