LUCIAN MUNTEANU, ANDREI BALTAG, GEORGE-DAN HÂNCEANU, Descoperiri monetare din Moldova. XIV [Numismatic finds in Moldavia. XIV]