CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, Mesele-altar de la Scânteia-Dealul Bodești (jud. Iași) și câteva observații cu privire la acest tip de artefacte din cultura Cucuteni [The altar-tables of Scânteia-Dealul Bodești (Iași County) and certain remarks regarding this type of artifact within Cucuteni Culture]