ADRIAN C. FLORESCU, Observaţii asupra sistemului de fortificare al aşezărilor cucuteniene din Moldova