D. TUDOR, Răspîndirea amforelor greceşti ştampilate în Moldova, Muntenia şi Oltenia