AL. ANDRONIC, EUGENIA NEAMŢU şi M. DINU, Săpăturile arheologice de la Curtea domnească din Iaşi