CORINA NICOLESCU, Ceramica otomană de Iznik din secolele XVI-XVII găsită în Moldova