ANTON NIŢU, Reprezentările zoomorfe plastice pe ceramica neo-eneolitică carpato-dunăreană