S. HAIMOVICI, Studiul resturilor faunistice provenite din aşezarea aparținînd perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului de la Folteşti