MARILENA FLORESCU şi C. BUZDUGAN, Aşezarea din epoca bronzului de la Bogdăneşti (jud. Bacău)