ANTON NIŢU, Decorul zoomorf pictat pe ceramica Cucuteni-Tripolie