SILVIA TEODOR, Săpăturile de la Cucorăni (jud. Botoşani)